phone-call

Ми з вами зв'яжемось

Залиште ваш номер телефону і ми обов'язково вам перетелефонуємо!

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

- набуття, припинення, захист права власності;
- захист речових прав (прав володіння, користування) на чуже майно;
- захист прав інтелектуальної власності;
- виникнення, зміна, припинення договірних зобов’язань (купівлі-продажу, оренди, позики, підряду, дарування, зберігання, франчайзингу, поруки, іпотеки тощо);
- визнання договорів недійсними з застосуванням наслідків їх недійсності;
- усунення перешкод у користуванні власністю;
- стягнення заборгованостей;
- відшкодування майнової та моральної шкоди;
- спадкове право (здійснення права спадкування за законом/за заповітом);
- встановлення обставин, що мають юридичне значення;
- допомога при вирішенні проблемних питань стосовно договорів банківських вкладів, банківських рахунків, кредитних договорів;
- інше.

ТРУДОВЕ ПРАВО

-укладення, зміна та розірвання трудового договору/контракту;
- укладення, зміна колективного договору, його реєстрації;
- стягнення заборгованості по заробітній платі;
- поновлення на роботі;
- стягнення заборгованості середнього заробітку за час вимушеного прогулу, затримки у проведенні розрахунку;
- оскарження наказів про накладення дисциплінарних стягнень;
- представництво інтересів роботодавця/працівника у вирішенні трудових спорів;
- отримання дозволів для працевлаштування іноземців;
- інше.

СІМЕЙНЕ ПРАВО

- укладення, зміна, розірвання чи визнання недійсним шлюбного договору;
- розірвання шлюбу в судовому порядку, стягнення аліментів, поділ майна, що знаходиться в спільній сумісній власності подружжя;
- визнання шлюбу недійсним за рішенням суду;
- визнання батьківства/материнства, встановлення факту батьківства/материнства за рішенням суду; оспорювання батьківства/материнства;
- позбавлення/поновлення батьківських прав;
- усиновлення дитини;
- реєстрація шлюбу (в т.ч. з іноземцями), народження дитини, смерті, розірвання шлюбу в позасудовому порядку, зміна імені.
- інше.

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

- набуття/припинення прав власності на землю;
- укладення, зміна, розірвання договору оренди землі;
- продаж земельних ділянок або прав на них на підставі цивільно-правових договорів;
- захист прав на землю;
- відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам;
- зміна цільового призначення землі;
- отримання витягів, довідок тощо в ДЗК, у Держземагенствах;
- інше.

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

- укладення, зміна, розірвання господарських договорів;
- визнання недійсними господарських договорів;
- стягнення заборгованостей;
- відшкодування збитків у сфері господарювання;
- визнання суб’єкта підприємництва банкрутом;
- інше.

КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО

- державна реєстрація юридичних осіб різних організаційно-правових форм (акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю, товариств з додатковою відповідальністю, повних товариств, командитних товариств, приватних підприємств) та фізичних осіб-підприємців;
- припинення юридичних осіб різних організаційно-правових форм (акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю, товариств з додатковою відповідальністю, повних товариств, командитних товариств, приватних підприємств) та фізичних осіб-підприємців;
- реорганізація юридичних осіб різних організаційно-правових форм (акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю, товариств з додатковою відповідальністю, повних товариств, командитних товариств, приватних підприємств);
- розробка установчих документів юридичних осіб, змін до установчих документів, правовий супровід у проведенні їх державної реєстрації;
- скликання та проведення загальних зборів засновників/учасників/акціонерів/членів юридичних осіб різних організаційно-правових форм;
- внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- набуття/припинення права власності на частку в статутному капіталі господарських товариств;
- правовий супровід входу/виходу з учасників господарських товариств;
- інше.

ЖИТЛОВЕ ПРАВО

- захист житлових прав;
- переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі;
- переведення у жилі будинки садових і дачних будинків;
- укладення, зміна, розірвання договорів найму жилих приміщень;
- виселення з жилих приміщень з різних підстав;
- визнання осіб такими, що втратили право на користування жилим приміщенням;
- інше.

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

- правові консультації в галузі кримінального права та процесу;
- супровід клієнта під час спілкування з представниками правоохоронних органів;
- представництво інтересів клієнта та захист його прав на етапі досудового розслідування;
- представництво інтересів та захист прав клієнта в судових органах;
- оскарження ухвал про застосування запобіжних заходів;
- підготовка повного комплексу процесуальних документів, необхідність в яких виникає в ході здійснення кримінального провадження;
- збирання доказів, розробка стратегії захисту прав та інтересів клієнта.

ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ В СУДАХ

- повний комплекс правових послуг щодо якісного представництва інтересів клієнта в цивільному, господарському, адміністративному, кримінальному процесах у судових інстанціях всіх рівнів (участь у судових засіданнях, написання процесуальних документів, необхідність у яких виникає в процесі розгляду справи тощо)

ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ НА СТАДІЇ ВИКОНАННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ

- захист прав та представництво інтересів стягувача/боржника;
- отримання виконавчих документів;
- написання та подання заяв про відкриття виконавчого провадження;
- відстрочка або розстрочка виконання, встановлення чи зміни способу і порядку виконання судового рішення;
- правовий супровід/контроль за процесом здійснення виконавчого провадження.

ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ У ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

- повний комплекс правових послуг щодо якісного представництва інтересів клієнта в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях, незалежно від їх форми власності з метою отримання необхідних клієнту документів, інформації, правова допомога при проведенні перевірок тощо.

ІНШІ ВИДИ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

- реєстрація громадян України/іноземців в органах Державної міграційної служби України;
- отримання посвідки на постійне/тимчасове місце проживання;
- набуття громадянства України;
- отримання ліцензій;
- проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;
- реєстрація та постановка транспортного засобу на облік в органах ДАІ та МРЕВ;
- апостилювання (проставлення апостилю) та легалізація документів;
- інше.