phone-call

Ми з вами зв'яжемось

Залиште ваш номер телефону і ми обов'язково вам перетелефонуємо!

Як громадській організації не втратити статус «неприбуткової» з 1 січня 2017 року

жовт. 24 2016

Статут – це  своєрідна «конституція» громадської організації. Він включає основні моменти: форму,  що ГО є неприбутковою, кого об’єднує, як називається – українською, англійською, іншими мовами, територія її діяльності, права членів, керівні органи, як отримує майно, що відбувається у випадку ліквідації.

Цей рамковий, основоположний документ окреслює засади життєдіяльності громадської організації – як живе організація, яким чином приймає рішення. А самі деталі роботи ГО вже ухвалюються внутрішніми документами.

Державною фіскальною службою надаються численні роз’яснення платникам податків, в тому числі громадським організаціям, щодо необхідності перереєстрації статутів. Представники громадських організацій вкотре перечитують свої статути і публічні джерела, щоб зрозуміти, про які саме зміни йдеться. Пожвавлення ж викликане лише тим, що встановлений законодавцем дворічний перехідний період для відображення нововведень в установчих документах закінчується саме в кінці грудня 2016 року.

У зв’язку з прийняттям змін від 17.07.2015 року до ст. 133 Податкового кодексу України та затвердженням постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 року Порядку ведення реєстру неприбуткових установ та організацій, включення та виключення до нього для подальшого перебування в Реєстрі неприбуткових установ та організацій, Статут вашого громадського об’єднання повинен відповідати вимогам п.п. 133.4.1., 133.4.2., 133.4.6. Податкового Кодексу України. При невідповідності вищезазначеним нормам Статут повинен бути змінений відповідно до вказаних вимог до 31.12.2016р. В протилежному випадку громадська організація буде виключена з реєстру неприбуткових організацій за рішенням фіскального органу після 01.01.2017 року.

Згідно зі змінами до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій від 17.07.2015 року неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація, що одночасно відповідає таким вимогам:

- утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

- установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

- установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення); - внесена контролюючим органом (Державною фіскальною службою) до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

З першою вимогою проблем не виникає, оскільки всі організації ще з 1 січня 2013 року реєструються відповідно до Закону України «Про громадські об'єднання». Натомість наступна вимога щодо заборони розподілу прибутків серед певного переліку суб'єктів залишає податковим органам простір для відмови.

Хитрість цього ультимативного положення полягає у тому, що в Статуті у контексті заборони слід перерахувати всіх суб'єктів — засновників, учасників, членів організації, її працівників, членів органів управління та пов'язаних осіб, що на практиці часто залишається поза увагою.

На відміну від положень Податкового кодексу в редакції, що діяла до набрання чинності цих змін, неприбуткова організація, крім ОСББ, повинна передбачити в статуті передавання своїх активів у бюджет або іншим громадським організаціям того ж виду діяльності не лише у разі ліквідації, а й злиття, поділу чи приєднання.

Насамкінець: у зазначеному переліку вимог відсутній, але є передумовою збереження статусу неприбутковості обов'язок неприбуткових громадських організацій використовувати свої доходи лише для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети та напрямів діяльності, визначених у статуті.

Є і свій перелік того, що потрібно обов’язково передбачити у статуті. Відповідно до вимог ч.1 ст.11 Закону України «Про громадські об’єднання» у статуті повинні бути зазначені наступні відомості:

1) найменування та за наявності – скорочене найменування;

2) мету (цілі) та напрями його діяльності;

3) порядок набуття і припинення членства (участі) у громадському об’єднанні, права та обов’язки його членів (учасників);

4) повноваження керівника, вищого органу управління, інших органів управління громадського об’єднання, порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень;

5) періодичність засідань і процедуру прийняття рішень керівними органами, у тому числі шляхом використання засобів зв’язку;

6) порядок звітування керівних органів перед його членами (учасниками);

7) порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів громадського об’єднання та розгляду скарг;

8) джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна;

9) порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів (у разі їх створення громадським об’єднанням, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи);

10) порядок внесення змін до статуту;

11) порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також щодо використання його коштів та іншого майна, що залишилися після саморозпуску.

Законодавець встановив гуманний перехідний період для приведення статутів громадських організацій у відповідність до нових вимог Податкового кодексу та подачі копії зміненого статуту до податкових органів — до 1 січня 2017 року.

Якщо після закінчення перехідного періоду організація не відповідатиме хоча б одній зазначеній вище вимозі, вона буде виключена з реєстру неприбуткових організацій, а отже, втратить право на звільнення від сплати податку на прибуток.

Чинне законодавство не містить обов’язку громадських організацій викладати зміни в свої статути якимось конкретним  способом. Тому вони можуть бути викладені як шляхом окремого додатку, так і шляхом викладення статуту в новій редакції – в залежності від того, які ці зміни за своєю кількістю та за змістом.

Залишається трохи більше двох місяців, за які громадські організації повинні вирішити всі свої юридичні питання. Без паніки — тепер ви знаєте, що слід робити.