phone-call

Ми з вами зв'яжемось

Залиште ваш номер телефону і ми обов'язково вам перетелефонуємо!

Позбавлення батьківських прав (зміни в Сімейному кодексі України 2016)

груд. 26 2016

Сімейним кодексом України визначено, що батьки зобов'язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім'ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини. Батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.

Батьки зобов'язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя. Батьки зобов'язані поважати дитину.

Позбавлення батьківських прав є крайнім заходом впливу на осіб, які не виконують батьківських обов’язків.

Мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він: не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування; ухиляються від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини; жорстоко поводяться з дитиною; є хронічними алкоголіками або наркоманами; вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва; засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини.

   Під час ухвалення рішення про позбавлення батьківських прав суд бере до уваги інформацію про здійснення соціального супроводу сім’ї (особи) у разі здійснення такого супроводу.

  Право на звернення до суду з позовом про позбавлення батьківських прав мають один з батьків, опікун, піклувальник, особа, в сім'ї якої проживає дитина, заклад охорони здоров'я, навчальний або інший дитячий заклад, в якому вона перебуває, орган опіки та піклування, прокурор, а також сама дитина, яка досягла чотирнадцяти років.

Протягом 2016 року до Сімейного кодексу України було внесено ряд змін, що, зокрема, стосуються питання позбавлення батьківських прав відносно дитини та сплати аліментів на утримання дитини.

Слід наголосити на тому, що особа позбавлена батьківських прав втрачає особисті немайнові права щодо дитини та звільняється від обов'язків щодо її виховання, однак особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов'язку щодо утримання дитини.

До лютого 2016 року при вирішення питання про позбавлення батьківських прав на вимогу позивача або за власною ініціативою суд міг вирішити питання про стягнення аліментів на дитину.

Однак, на сьогоднішній день при задоволенні позову щодо позбавлення батьківських прав, суд одночасно приймає рішення про стягнення аліментів на дитину. У разі якщо мати, батько або інші законні представники дитини відмовляються отримувати аліменти від особи, позбавленої батьківських прав, суд приймає рішення про перерахування аліментів на особистий рахунок дитини у відділенні Державного ощадного банку України та зобов’язує батька, матір або інших законних представників дитини відкрити зазначений особистий рахунок у місячний строк з дня набрання законної сили рішенням суду.

Тобто, сьогодні при позбавленні батьківських прав сплата аліментів на дитину є обов’язковою нормою, та не залежить від волевиявлення ані суду, ані представників дитини.

До січня 2016 року стаття 187 СК України встановлювала, що у випадку, якщо місце проживання чи перебування батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину, дитині призначається тимчасова державна допомога, не менше 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Сьогодні, якщо місце проживання чи перебування батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину, дитині призначається тимчасова державна допомога з урахуванням матеріального стану сім’ї, у якій виховується дитина.

Окрім того, статтю 187 СКУкраїнидоповнено частиною 4 відповідно до якої, Особа, на користь якої присуджено аліменти на дитину, може самостійно подати заяву з виконавчим листом про відрахування аліментів із заробітної плати, пенсії, стипендії або іншого доходу платника аліментів безпосередньо за місцем виплати платникові аліментів заробітної плати, пенсії, стипендії або іншого доходу.

  На підставі заяви такої особи аліменти відраховуються із заробітної плати, пенсії, стипендії або іншого доходу платника аліментів у розмірі, зазначеному у виконавчому листі, не пізніше триденного строку від дня, встановленого для виплати заробітної плати, пенсії, стипендії і перераховуються особі, на користь якої присуджені аліменти, за її адресою або на рахунок, зазначений у заяві.

В статті 192 СК України виключено частину 2 -  розмір аліментів може бути зменшено, якщо дитина перебуває на утриманні держави, територіальної громади або юридичної особи, за заявою батьків, уповноваженого територіальної громади, юридичної особи, на утриманні якої перебуває дитина, та за згодою органу опіки і піклування.

Виключено частину 3 статті 197 Сімейного кодексу України - суд може звільнити платника аліментів від сплати заборгованості, якщо буде встановлено, що вона виникла внаслідок непред'явлення без поважної причини виконавчого листа до виконання особою, на користь якої присуджено аліменти.

Рішення суду про позбавлення батьківських прав, після набрання ним законної сили, суд надсилає органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини. Однак на практиці так відбувається не завжди.

Тому, законному представнику дитини надійніше особисто звернутися з відповідною заявою про внесення змін до актового запису про народження дитини для внесення до паперового носія актового запису про народження та Державного реєстру актів цивільного стану відповідних відомостей. Дану заяву можна подати до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації місця проживання заявника чи за місце складання актового запису про народження дитини. До заяви про внесення відомостей про позбавлення батьківських прав додається копія належним чином завіреного рішення суду, яке набрало законної сили. В майбутньому наявність таких відомостей в актовому записі про народження дитини унеможливить отримання свідоцтва про народження дитини особою позбавленої батьківських прав, та попередить певним зловживанням зі сторони такої особи.

Окрім того, наявність в актовому записі про народження дитини відмітки про позбавлення одного з батьків батьківський прав надасть можливість іншому з батьків чи законному представнику дитини вчиняти певні дії без погодження із особою, яку позбавлено батьківських прав.

Для отримання ґрунтовнішої консультації, чи допомоги з даного питання Ви завжди можете звернутися до наших фахівців, котрі нададуть Вам якісну допомогу та юридичний супровід.