phone-call

Ми з вами зв'яжемось

Залиште ваш номер телефону і ми обов'язково вам перетелефонуємо!

Боротьба із недобросовісною конкуренцією на фронті права інтелектуальної власності.

груд. 13 2016

Одною із проблем, що виникають при здійсненні господарської діяльності являється захист від недобросовісної конкуренції.

Недобросовісною конкуренцією, згідно ст. 1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції (надалі- Закон), є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності.

До переліку таких дій, вказаний Закон, відносить неправомірне використання позначень, чим визначає використання імені, комерційного фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання.

Даний вид недобросовісної конкуренції досить поширений.

Часто при здійсненні господарської діяльності, з метою індивідуалізації, використовуються позначення, що допомагають провести асоціативну лінію між товаром/послугою та суб’єктом, що її виробляє/надає – так звані комерційні (фірмові) найменування.

Однак не рідко ті чи інші особи, з метою уникнення довгого процесу здобуття популярності на ринку товарів та послуг вдаються до різноманітних прийомів. Одним з таких прийомів є державна реєстрація знака для товарів і послуг, який являється тотожним або схожим до позначення (комерційного найменування), яке уже використовується чи використовувалось у господарській діяльності іншими особами та не зареєстроване за конкретною особою.

Звісно законодавством України (нормами Конституції України, Законом України «Про захист від недобросовісної конкуренції», Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг») передбачено способи судового вирішення даної проблеми.

Проте судовий процес, за допомогою якого наявна можливість визнати свідоцтво на знак для товарів і послуг недійсним, заборонити використання фірмового найменування, зобов’язати припинити неправомірне використання позначення, зобов’язати спростувати неправдиві відомості і т. і., відбирає багато часу та зусиль, а також коштів, оскільки без призначення судових експертиз для визначення схожості позначень до ступеня змішування на стадії судового розгляду спору не обійтись, адже дане питання відповідно до вимог законодавства потребує спеціальних знань компетентних спеціалістів.

Але судовий процес не єдиний варіант захисту від недобросовісної конкуренції. Як то кажуть, легше попередити ніж боротись із наслідками. І у цьому законодавство допомагає особам, що ведуть господарську діяльність, наступним чином.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а саме п. 8 ст. 10, передбачає, що будь-яка особа може подати до закладу експертизи (Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності») мотивоване заперечення проти заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, встановленим цим Законом.

Згідно до ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», згідно з цим законом не можуть отримати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. Також ч. 3 ст. 6 Цього закону, передбачається, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

Звісно, заперечення проти заявки на знак для товарів і послуг теж потребує фінансових витрат, проте значно менших, адже згідно Порядку про сплату зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, затвердженої постановою КМУ № 1716 від 23.12.2004 року, таке заперечення коштуватиме всього 1 000.00 грн.

Тож будьте пильними. Перевіряйте в інтерактивній базі даних «Заявки на знаки для товарів і послуг, прийняті до розгляду», яку можна знайти на сайті закладу експертизи (http://www.uipv.org/ua/bases2.html), наявність заявок із позначеннями, що на вашу думку є схожими чи тотожними до Ваших фірмових найменувань, адже Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлює строк для подачі заперечення проти заявки на знак для товарів і послуг.

Згідно п. 8 ст. 10 Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», заперечення розглядається, якщо воно одержане закладом експертизи не пізніше ніж за 5 днів до дати прийняття Установою рішення за заявкою.

Водночас слід зазначити, що хоч ст. 489 ЦК України й передбачає, що право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування, такий факт першого використання, рівно як і його відомість, потрібно довести.

Тож потурбуйтесь додати до заперечення проти заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг якомога більше доказів, що підтверджують перше використання фірмового найменування та його відомість в Україні (на певній адміністративно-територіальній одиниці). Для цього підійде фактично усе (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, примірники друкованого засобу масової інформації, акти прийому-передачі, які підтверджують продаж товару із позначенням фірмового найменування, договори купівлі-продажу тощо).

Беріть інформацію на озброєння, позбувайтесь недобросовісної конкуренції та заощаджуйте.